WDM Nedir?

WDM Nedir?

WDM yöntemi çok sayıda lazer ışığının değişen dalga boylarında optik taşıyıcı sinyallerini tek bir optik fiber üzerinde modüle eder. Aynı zamanda WDM, çift yönlü iletişim sunarak sinyal kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Dalga boyu bölmeli çoğullama veya WDM olarak adlandırılan kavram iletişim teknolojisinin bir parçasıdır. WDM bir çeşit lazer teknolojisini kullanarak sinyal verme süreci olarak ifade edilebilir. Söz konusu WDM işleminde lazer ışınları boyunca taşınan birkaç sinyalin kombinasyonu yer almaktadır. Fiber optik kullanılarak iletilen sinyallerin her biri farklı dalga boylarına sahiptir. Alım noktasındaki özel filtreler sayesinde lazer tahrikli çoklama sinyalleri çalışılabilir bir sinyale dönüştürülür.

WDM olarak bilinen dalga boyu bölmeli işlemi bir dizi dalga boyunu aynı elyaf üzerine aynı anda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yapının en önemli özelliği her optik kanalının bir başka iletim biçimini taşıyabilmesi olarak ifade edilebilir. WDW sayesinde bir fiber ağın kapasitesi önemli bir artış göstererek daha etkin bir kullanım sunar.

Dalga boyu bölmeli çoğullama birçok sinyali yapılandırmak için standart radyo frekansları yerine farklı seçenekleri kullanır. WDM yöntemi tüm elektromanyetik spektrumun bir parçası olan kızılötesi dalga boylarını sinyallere çevirmekle görevlidir. Buna göre sinyaller fiber optik ağ boyunca hareket eder. Bu hareketlilik sonlandırma noktasında ayrılır. Söz konusu işlemi takiben sinyaller orijinal formlarına dönüştürülür ve alıcının sinyali doğru şekilde yorumlanmış olur.

WDM Nasıl Çalışır?

WDM yöntemi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak yeterli gelmeyebilir. Bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak WDM açısından önemlidir. Oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olduğu için WDM yöntemini kolayca anlayabilirsiniz. Günümüzde dalga boyu bölmeli çoklama kullanımı yaygın bir şekildedir. WDM yönteminde sinyal bütünlüğü son derece yüksek olduğu için geniş bir kullanıma sahiptir.

Gelişmiş özellikleri sayesinde dalga boyu bölmeli çoklama sisteminde taşınan ses sinyalleri bağlantının her iki ucunda da netleşmeyi artırır. Aynı zamanda dalga boyu bölme çoğullamanın iletişim sürecinde de aktif olarak kullanılır. Buna göre iletişim içinde elektromanyetik bant genişliklerinden yararlanma şeklini geliştirici özelliklere sahiptir. WDM yönteminde odak, mevcut netlik standartlarını korumaktadır. Bunu yaparken aynı zamanda ilave sinyallerin taşınmasına da imkan tanımaktadır.

Yorum Yap
0 Yorum yapan